Ползи от функционалната тренировка

Функционалната тренировка може да се тълкува по много различни начини, но е често идентифицирана като метод, който използва последователно множество упражнения. Този метод може да се използва за различни цели, като например специфични спортни тренировки или подобряване на здравословното състояние. Тя най-често се идентифицира като метод за включване на комбинация от кардиоваскуларни упражнения и упражнения за издържливост.

Цикълът често се състои от 3+ упражнения, в зависимост от сложността на избраните упражнения. Всяко упражнение може да варира по продължителност, обикновено продължава минимум 30 секунди, с интервали за почивка, зависещи от интензивността и продължителността на предходното упражнение.
Идеалната циклична тренировка често се състои от множество движения на мускулни групи, осигуряващи цялостна тренировка на тялото. Редовно се използва за развитие на кардиовискуларна и мускулна издържливост поради честото си повторение, ниско до средно натоварване и постоянен подход.

Какви са ползите от функционалната тренировка?

Поради естеството на цикличната тренировка, се извършват дейности със средна до висока интензивност с определена продължителност. Този подход може да осигури ползи, като например изгаряне на излишната телесна мазнина, изграждане на чиста мускулна тъкан и подобряване на сърдечно-съдовата и мускулната издържливост.

Като се има предвид това, ползите за здравето са подобряване на сърдечно-съдовата и респираторна система едновремено. Заедно с това се наблюдава също намаляване появата на здравословни състояния като диабет тип II, метаболитен синдром и коронарна болест на сърцето, след като се справите с излишната телесна мазнина.

club__SKILLMILL+all_image_x_all_x_(15)_25611

функционалната тренировка е ефикасен метод за намаляване или поддържане на нисък процент телесни мазнини и за увеличаване на общото здраве и добро физическо състояние. Все пак, важността на подходяща техника при извършване на силова тренировка е силно подчертана. Силовите упражнения често се изпълняват с ниска до средна интензивност (40-50% 1RM), докато кардиовискуларните упражнения са насочени към надвишаване 75% от максималния пулс (HR) по време на работния цикъл, Националната асоциация за сила и кондиция (The National Strength & Conditioning Association) подкрепя извода, че цикличната тренировка е ефикасна за постигане на това.

Когато бъде завършена, се препоръчва значителен период на почивка, за да се даде възможност да се забави пулса. Пиковете и спадовете на сърдечната честота позволяват на сърдечно-съдовата система да функционира по-ефективно, когато се работи с умерена до висока интензивност за по-голяма продължителност. Необходим е курс от непрекъснати серии упражнения за подобряване силата на сърцето, подобряване на здравето и цялостните фитнес възможности. (Списание The Journal Sports Medicine).

С внимателно преценяване на ползите от цикличната тренировка, Technogym създаде ‘Omnia-8’, 8-местно оборудване, предназначено за всички лица, което предоставя възможност за трениране на всяка главна мускулна група в рамките на един цикъл. Добавянето на пудовки, плиометрични кутии, бойни въжета и допълнителни аксесоари, като например ARKE  предлага разнообразен, специфичен подход към цикличната тренировка, като осигурява оптимален резултат и сигурен напредък.

Справки:

Alcaraz, Pedro E; Sánchez-Lorente, Jorge; Blazevich, Anthony J. (2008). Physical Performance and Cardiovascular Responses to an Acute Bout of Heavy Resistance Circuit Training versus Traditional Strength Training. The National Strength and Conditioning Association, Journal of Strength & Conditioning Research. 22 (3), 667-671.

Paul B. Laursen , David G. Jenkins. (2002). The Scientific Basis for High-Intensity Interval Training. The Journal Sports Medicine. 32 (1), 53-57.