TANITA

BC-601 Сегментен анализатор на телесната мазнина

Ново: Запис на данните на SD-карта

–––––––––––-

Основни характеристики:

 • Измерване на отделните части на тялото – ръце, крака и торс
 • Запис на данните на SD-карта в CSV-формат
 • Прибиращи се ръкохватки и дисплей
 • Отчитане на телeсните мазнини
 • Отчитане на съдържанието на вода в организма
 • Отчитане на вътрешната мастна тъкан
 • Отчитане на базовия разход на калории
 • Отчитане на костната маса в кг
 • Отчитане на възраст на организма според метаболизма
 • Отчитане на мускулната маса
 • Оценка на типа тяло според физическото състояние

–––––––––––-

Цена с ДДС: 495 лв.

BC-545N Сегментен анализатор на тялото

Единственият в света телесен анализатор с 10 измервания за бърз и детайлен резултат. 

–––––––––––-

Основни характеристики:

 • Висока резолюция на дисплея цвят, включваща лесно разбираеми графики от измерванията
 • Време за измерване – само за 15 секунди
 • Модерен дизайн с удобни прибиращи се електроди за ръцете
 • Автоматично разпознаване – само стъпвате и измерването започва – няма нужда да натискате бутони.
 • Включва индекс на телесна маса и висцерална мастна тъкан със стъпка 0.5

–––––––––––-

Цена с ДДС: 525 лв.

BC-730 Телесен анализатор

НАЙ-МАЛКИЯТ ТЕЛЕСЕН АНАЛИЗАТОР В ЕВРОПА

–––––––––––-

Основни характеристики:Ÿ

 • Телесна мазнина
 • Мускулна маса
 • Костна маса
 • Метаболична възраст
 • Рейтинг на физиката
 • Режими Спортист/Нормален
 • Памет
 • Максимално отчитане: 150 kg

–––––––––––-

Цена с ДДС: 117 лв.

BC-587 Телесен Анализатор

–––––––––––-

Основни характеристики:Ÿ

 • Съхраняване на данни за 4 човека
 • Режим “Гост”
 • Отчитане на тел. мазнина през 0,1%
 • Отчитане на съдържанието на вода в организма през 0,1%
 • Отчитане на вътрешната мастна тъкан на 49 степени
 • Отчитане на базовия разход на калориите
 • Отчитане на костната маса в кг

–––––––––––-

Цена с ДДС: 297 лв.

RD-901 Телесен Анализатор

Най-прецизният безжичен телесен анализатор за домашна употреба.

–––––––––––-

Основни характеристики:Ÿ

 • С точност до 50 гр.
 • Капацитет 200 кг.
 • Телесни мазнини
 • Общ процент вода 0,1%
 • Индикатор на висцералната мазнина
 • Костна маса
 • Метаболитна възраст
 • Мускулна маса
 • Рейтинг на физиката
 • BMI Индекс
 • Bluetooth връзка към смартфон

–––––––––––-

Цена с ДДС: 495 лв.

RD-953 Телесен Анализатор

Най-комплексният безжичен телесен анализатор за домашна употреба.

–––––––––––-

Основни характеристики:Ÿ

 • С точност до 50 гр.
 • Капацитет 200 кг.
 • Телесни мазнини
 • Общ процент вода 0,1%
 • Индикатор на висцералната мазнина
 • Костна маса
 • Метаболитна възраст
 • Мускулна маса
 • Рейтинг на физиката
 • BMI Индекс
 • Bluetooth връзка към смартфон
 • Оценка на мускулите

–––––––––––-

Цена с ДДС: 525 лв.

Вижте още продукти Танита на www.tanita.eu